Podjetje

Podjetje Volnik d.o.o. se že od leta 2010 ukvarja z veleprodajo, distribucijo in skladiščenjem naftnih derivatov.

Zagotavljamo visoko kakovostne produkte naftnih derivatov po celotni Slovenije in državah Evropske unije.

Dosegamo vrhunske poslovne rezultate ob spoštovanju visokih etičnih standardov.

Prodaja

Prodajamo dva tipa naftnih derivatov, dizel in biodizel.

Naši zaposleni so izkušeni in vedno pripravljeni svetovati strankam. Prav tako so usposobljeni za pravilno in varno ravnanje z izdelki.

Naše storitve opravljamo za tako za velika, kot tudi manjša podjetja.

Partnerstvo

Prisotni smo na trgih po celotni Evropski uniji kjer imamo zveste dolgoletne partnerje.

Zavezani smo k temu, da smo dobri korporativni poslovni partnerji v vseh krajih, kjer delujemo.

Poslujemo po visokih etičnih standardih, delujemo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, pravili in predpisi različnih tržišč ter spoštujemo lokalne in nacionalne kulture.

Predstavitev
Oglejte si video o našem podjetju

Inovativnost in učinkovitost

Smo inovativni in odzivni, hkrati pa ponujamo visokokakovostne izdelke in storitve po konkurenčnih cenah. Naš integriran poslovni model je naša moč in nas loči od drugih. Izjemna kakovost naših zaposlenih nam zagotavlja dragoceno konkurenčno prednost.

Delujemo učinkovito in inovativno, s čimer zagotavljamo kakovostne storitve za naše stranke. Pred vsem, pa smo predani varnemu in okolju odgovornemu delovanju.


Naša vizija

Naš uspeh je zgrajen na sposobnosti doslednega zadovoljevanja nenehno spreminjajočih se želja strank.

Medtem ko ohranjamo sposobnost prilagajanja spreminjajočim se razmeram, narava našega poslovanja od nas zahteva osredotočen in dolgoročen pristop.

Nenehno si prizadevamo izboljšati učinkovitost in produktivnost z učenjem, deljenjem in izvajanjem najboljših praks. Nenehno vlagamo v razvoj lastnih tehnologij, ki nam zagotavljajo konkurenčno prednost.